Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata lokalnih zajednica u AP Vojvodini

Svet

ekourb

Gospodin dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, potpisao je 20. avgusta 2014. godine sa predstavnicima lokalnih samouprava ugovore o sufinansiranju projekata izrade planskih dokumenata i zaštite životne sredine.

Konkursne uslove u oblasti izrade planskih dokumenata ispunilo je 26 opština, koliko se i prijavilo, a sredstva obezbeđena za sufinansiranje projekata iznose 56 miliona dinara.

Za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine konkurisalo je 26 opština sa 30 projekata. Sredstva u iznosu od 17 miliona dinara biće raspoređena na 16 opština koje su ispunile uslove konkursa. Oblasti koje su bile premet konkursa zaštite životne sredine: problem neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija divljih smetlišta (kojih u Vojvodini ima preko 500), unapređenje reciklaže otpada kroz nabavku odgovarajućih kanti za domaćinstva i lokalnu zajednicu. Konkurs je obuhvatio i projekte zaštite i nege zelenih pojaseva.

Pored uslova koji su u oba konkursa trebali da budu ispunjeni presudna je bila mogućnost realizacije projekta do decembra 2014. godine.

U obraćanju prisutnima gospodin dr Slobodan Puzović napomenuo je da je ukidanjem Fonda za zaštitu životne sredine 2012. godine AP Vojvodina izgubila 200 miliona dinara.

S.Jovanović

foto: ekourb