Potpisana Deklaracija mreže Sava parks

Zagreb_feb-2015_Sava-parks vojvodinasume.rs

U ponedeljak 2. februara 2015. godine u Zagrebu potpisana je Deklaracija mreže Sava parks o jačanju zaštite te reke i njenih poplavnih površina. Deklaraciju je potpisalo 18 institucija iz četiri države.

Na ovom sastanku rečeno je da bi Deklaracija mreže Sava parks trebalo da omogući razmenu znanja i veština za unapređenje i održavanje ekološkog stanja ove reke. Istaknuto je i da povezivanje zaštićenih područja predstavlja celovitiju zaštitu reke Save, ali i isticanje ključne uloge koju poplavna područja imaju u prilagođavanju klimatskim promenama.

Inače, Deklaracija mreže Sava parks predstavlja sastavni deo projekta Jačanje zaštite reke Save i njenih poplavnih površina. Ovaj projekat realizuje se u saradnji sa nemačkom fondacijom „Euro Natur“ i Hrvatskim društvom za zaštitu prirode.

Sandra Jovićević

foto: vojvodinasume.rs