Potpisan ugovor za sanaciju deponije Leć u Vodicama

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

U Vodicama u Hrvatskoj potpisan je prvi ugovor o dodeli bespovratnih EU sredstava kroz javni poziv Ministarstva zaštite životne sredine i energetike Hrvatske za projekat sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Leć.

Ukupna vrednost projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Leć u Vodicama iznosi 16,2 miliona kuna, od čega su bespovratna EU sredstva kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija“ 12,8 miliona kuna što je 85 odsto prihvatljivih troškova. Preostala sredstva osigurali su Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost i Grad Vodice.

Ministar zaštite životne sredine i energetike Tomislav Ćorić naglasio je kako je 2018. godina u kojoj će se nastaviti aktivnosti na zatvaranjima i sanacijama odlagališta u Republici Hrvatskoj, a sve u skladu sa namerama da se u narednom periodu uspostavi sistem upravljanja otpadom. Istakao je kako aktivnosti na uspostavljanju sistema počivaju na primarnoj selekciji, odnosno omogućavanju odvojenog odlaganja otpada građanima u njihovim kućama, a završavaju u centrima za upravljanje otpadom pri čemu je cilj da što manje otpada završi u centrima.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Dubravko Ponoš kazao je kako je Fond sufinansirao ss 410.000 kuna izradu projektne dokumentacije, a sada s 1,5 miliona kuna učestvuje i u samom projektu sanacije.

Sanacija odlagališta neopasnog opada Leć u Vodicama doprineće ublažavanju daljih negativnih uticaja na ljudsko zdravlje, okolinu, klimu i turizam, smanjenju emisija sa efektom staklene bašte, očuvanju životne sredine.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević