Potpisan ugovor za prvu fazu reorganizacije EPS-a

Svet

EPS Elektroprivreda Srbije

U Beogradu je 1. juna 2015. godine potpisan ugovor o statusnoj promeni JP „Elektroprivreda Srbije“. Ugovor su potpisali predstavnici privrednih društava i direktor EPS-a gospodin Aleksandar Obradović.

On je ovom prilikom izjavio da će EPS biti vertikalno integrisan, postojaće tri pravna subjekta, a uz pomoć jedinstvenog upravljanja i procedura poslovanja EPS će postati profitabilniji i efikasniji.

Ugovorom je predviđeno da od 1. jula 2015. godine „Elektrodistribucija Beograd“, „Elektrovojvodina“, „Elektrosrbija“, „Jugoistok“ i „Centar“ budu integrisana u novo preduzeće „EPS Distribucija“. Osim „EPS Distribucije“, funkcinisaće i „EPS Snabdevanje“, kao i „Elektroprivreda Srbije“.

Podsetimo, ovime će biti završena prva faza reorganizacije EPS-a. Druga faza reorganizacije biće završena sledeće godine kada će EPS postati akcionarsko društvo.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs