Potpisan ugovor za izradu studije opravdanosti terminala za brodski otpad u Beogradu

Svet

Potpisan ugovor za izradu studije opravdanosti terminala za brodski otpad u Beogradu

Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda zaključio je ugovor sa preduzećem „Eco dimec“ o izradi Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje terminala za otpadne materije sa plovila na području Beograda.

Konkurs za projekat raspisan je u avgustu ove godine, a mogli su da se prijave pravna lica, fizička lica i preduzetnici koji su u poslednje dve godine imale prihod od najmanje 10 miliona dinara i u poslednjih pet godina izradila barem jednu studiju opravdanosti sa generalnim ili idejnim projektom.

Ugovor sa preduzećem za konsalting, menadžment i trgovinu „Eco dimec“ potpisan je 14. oktobra 2014. godine, a njegova vrednost je skoro 10 miliona dinara.

Inače, na Dunavu, Savi i Tisi potrebno je izgraditi devet terminala za brodski otpad jer ovim rekama godišnje prođe oko 15 hiljada brodova što znatno utiče na životnu sredinu.

Sandra Jovićević

foto: dnevnik.rs