Potpisan ugovor za izgradnju magistralnog vodovoda u Subotici

Srbija

jene maglai super-info.rs

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice gospođa Valerija Tot potpisala je 23. marta 2015. godine ugovor o izgradnji magistralnog vodovoda povez Istok-Zapad i magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici sa predstavnikom Građevinskog preduzeća „Graditelj NS“ gospodinom Ilijom Kalabom.

Gradonačelnik Subotice gospodin Jene Maglai izjavio je da je ovde reč o infrastrukturnom ulaganju koje je od izuzetog značaja za grad Suboticu. On je istakao da je vrednost ove investicije trebalo da bude 1,3 miliona evra, ali da je nakon sprovođenja javnog postupka izabran ponuđač sa najpovoljnijom ponudom od 796 hiljada evra.

Gospođa Valerija Tot je dodala da će se realizacijom ovog projekta obezbediti sigurniji i ujednačeniji pritisci vode u ceokupnom distributivnom sistemu. Osim toga, potrošnja energije će biti racionalnija, a gubici manji.

Početak radova na Centralnom magistralnom vodovodu očekuje se početkom aprila 2015. godine a završetak do kraja 2015. godine. Kada je reč o radovima na Kolektoru II, biće započeti krajem aprila ove godine, a završetak se očekuje do kraja novembra 2016. godine.

Sandra Jovićević

foto: super-info.rs