Potpisan ugovor za izgradnju kolektorske mreže u Kruševcu

Srbija

2_425x290_249c46db8c844ec2dfe43a166f255c0b

U Gradskoj upravi Kruševca 20. decembra 2016. godine potpisan je ugovor između JKP „Vodovod“ i izvođača radova, Konzorcijuma „Telekomunikacija“ d.o.o.- „Jedinstvo“ Sevojno – „SADE“ Serbia CGTH. Ugovor se odnosi na izgradnju kanalizacionih kolektora u okviru Projekta „Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji – Program III“, a podržan je od strane Nemačke razvojne banke (KfW).

Potpisani ugovor obuhvata izvođenje radova na svim kolektorima za koje je obezbeđena građevinska dozvola u iznosu od 5.511.000 evra. Izgradnja preostalih kolektora će se Aneksima ugovarati nakon dobijanja dozvola za gradnju.

Predmetni radovi obuhvataju nabavku, isporuku i izgradnju preostalih gradskih kolektora, kao i kanalizacionih mreža za naselja Modrica, Veliko Golovode, Lipovac i Pakašnica u ukupnoj dužini od 31 km, kao i regulaciju Garskog potoka u dužini od 1,5 km. Rok za završetak radova je 15 meseci od dana uvođenja izvođača u posao. Zvaničan početak radova planiran je za 4. januar 2017. godine.

izvor: krusevac.rs

Sandra Jovićević