Potpisan ugovor za izgradnju dela dalekovoda u Crnoj Gori

Region

Electricity pylons

U petak 28. novembra 2014. godine potpisan je ugovor za izgradnju dela dalekovoda u Crnoj Gori. Ugovor je potpisan između konzorcijuma kompanija „Energomontaže“ iz Beograda i „Energoinvesta“ iz Sarajeva i „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“.

Ove kompanije će projektovati i izgraditi mešovit vod od 400kV koji će biti dugačak 115 kilometara. Vrednost ovog projekta iznosi 29,33 miliona evra, a finansiraće se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Za realizaciju ovog projekta bilo je zainteresovano preko 30 svetskih kompanija, a između 11 ponuđača izabran je beogradsko-sarajevski konzorcijum zbog najboljih ekonomskih uslova i najpovoljnijeg rešenja.

Inače, ova investicija jedna je od najvećih investicija ovakve vrste u Jugoistočnoj Evropi.

Sandra Jovićević

foto: business.hr