Potpisan Ugovor o izgradnji solarne elektrane na lokalitetu Briska Gora

Vesti | Region

Foto: Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić potpisala je nedavno, u ime države Crne Gore, Ugovor o izgradnji solarne elektrane instalisane snage 250MW na lokalitetu Briska Gora ( Ulcinj ) sa Konzorcijumom koji čine Elektroprivreda Crne Gore, Fortum i Sterling and Wilson.

Ugovor ima svoje faze koje podrazumevaju različite aktivnosti.

Ova solarna elektrana biće najveća ovog tipa u Evropi, rečeno je od strane predstavnika Konzorcijuma Fortum i EPCG.

Ministarstvo ekonomije je raspisalo javni poziv na osnovu ovlašćenja koja mu je dala Vlada Crne Gore 19. maja za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121m2, radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW.

Tenderska komisija je 3. septembra izvršila otvaranje ponuda i nakon toga pristupila detaljnom pregledu podnete dokumentacije.

Komisija za vrednovanje ponuda je u zakonski predviđenom roku izvršila uvid u dokumentaciju i odlučeno je da je Konorcijum EPCG, Fortum i Sterling and Wilson prvorangirani.

Podsećamo, Konzorcijum EPCG i Fortum je za iznos godišnje zakupnine ponudio 33 centa/m2 sa planom otvaranja 226 novih radnih mesta tokom trajanja čitavog perioda zakupa zemljišta.

Takođe, ponudom ovog Konzorcijuma predviđen je ukupan iznos investicije od 178 miliona evra.

Kao važan elemenat ponude predviđeno je da učešće domaćih kompanija u ukupnoj investiciji bude 20 miliona evra.

Milisav Pajević