Potpisan Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava

mid_587f8119e680aMinistarstvo zaštite okoline i energetike, Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost  i Hrvatska agencija za okolinu i prirodu kao korisnik projekta potpisali su u januaru 2017. godine Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za projekt  “Izrada predloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)”.

Dodeljena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 7.108.979,17 kuna, dok ukupna vrednost projekta iznosi 8.397.154,91 kuna. Predviđeno trajanje sprovođenja  projekta je do 31. decembra  2019. godine. Glavna svrha projekta, u skladu sa zahtevima EU direktiva o pticama i staništima, je postizanje ili održavanje povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih (SZ) vrsta u Hrvatskoj.

Ovo je potrebno sprovesti kroz izradu Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima očuvanja vrste i jačanje kapaciteta u planiranju očuvanja SZ vrsta. Projektne aktivnosti uključuju izradu 9 novih planova i reviziju 2 plana upravljanja sa akcijskim planovima zaštite ugroženih vrsta (vrste s visokim rizikom izumiranja) kao i endemskih i reliktnih vrsta.

Izvor: mzoip.hr

V.V.