Potpisan sporazum za izradu analize uticaja na kvalitet vazduha u Tuzli

Foto: Wikipedia/ Boabo

Predstavnici Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli potpisali su ugovor po kojem će taj fakultet izraditi stručnu studiju nazvanu „Analize uticaja na kvalitet vazduha u tuzlanskoj kotlini“.

Prirodno-matematički fakultet je putem javnog poziva raspisanog na osnovu Zakona o javnim nabavkama odabran kao ponuđač te je u obavezi da u narednih 12 i najduže 16 meseci uradi analizu koja bi trebala utvrditi činioce i subjekte koji doprinose stanju vazduha koji se u zimskim mesecima karakteriše kao izuzetno zagađen vazduh.

Direktor Termoelektrane Tuzla, koja je u sastavu Elektroprivrede BiH, Izet Džananović očekuje da će analiza biti urađena kvalitetno na objektivan i naučno utemeljen način, a predstavnici Fakulteta potvrdili su da će taj dokument biti kategorisan kao naučni.

Analiza bi trebala omogući svim relevantnim faktorima šire javnosti da te naučno potkrepljene informacije iskoriste da bi se što pre i efektivno delovalo da bi se kvalitet vazduha i života u tuzlanskoj kotlini popravio, ukazujući sa što je moguće većom pouzdanošću na konkretne uzroke zagađenja vazduha.

Izradu analize kao i njenu reviziju i sve što bude neophodno do usvajanja analize finansiraće Elektroprivreda BiH, odnosno Termoelektrana Tuzla.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević