Potpisan sporazum o regionalnom upravljanju otpadom u Centralnoj Srbiji

Srbija | Upravljanje otpadom

eko minpolj.gov.rs

U utorak 27. maja 2015. godine potpisan je sporazum o regionalnom upravljanju otpadom između predstavnika grada Kragujevca i opština Knić, Topola, Rekovac i Aranđelovac. Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije gospođa Stana Božović koja je sa gradonačelnikom grada Kragujevca potpisala Aneks ugovora o izgradnji i opremanju Reciklažnog centra u Kragujevcu u vrednosti od 45 miliona dinara.

Ona je ovom prilikom izjavila da ovaj sporazum predstavlja prvi korak u proceduri regionalnog umrežavanja gradova i opština u cilju rešavanja pitanja prikupljanja, selekcije i deponovanja otpada na regionalnim sanitarnim deponijama. Takođe je istakla da će se uz pomoć ovog sporazuma rešiti problem za oko 250 hiljada stanovnika. Gospođa Božović je navela da je cilj da se sakuplja 100 odsto otpada, kao i da separacija otpada u domaćinstvima omogući 25 odsto reciklažnog otpada koji će Kragujevcu doneti dodatne izvore prihoda.

Gradonačelnik Kragujevca gospodin Radomir Nikolić dodao je da gradska deponija predstavlja veliki problem Kragujevca, kao i da je potrebno što pre pronaći način za njenu sanaciju. Istakao je i da je ovde reč o pilot projektu koji će finansirati resorno ministarstvo.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs