Potpisan sporazum između Srbije i Kine za drugu fazu projekta TE „Kostolac“

Srbija

kostolac

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić izjavio je da je u sredu 17. decembra 2014. godine potpisan sporazum između Kine i Srbije o zajmu za drugu fazu projekta TE „Kostolac B“ u vrednosti od 608 miliona dolara. On je istakao da je zajam povoljniji od zajma za prvu fazu TE „Kostolac“ koji je uzet 2011. godine jer ima 7 godina grejs perioda, kamatu od 2,5 odsto, a rok otplate iznosi 20 godina.

Direktor PD „TE-KO Kostolac“ gospodin Dragan Jovanović rekao je da će ovo biti prva termoelektrana u Srbiji koja će biti izgrađena nakon 25 godina. Prema njegovim rečima, nova termoelektrana će imati savremenu koncepciju, a imaće ugrađene i savremene elemente energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u skladu sa direktivama Evropske unije. On je dodao da će ova elektrana snage 350MW sama sebe otplaćivati, a nakon 15 godina zaradiće oko 800 miliona dolara. Takođe je istakao da će u okviru druge faze projekta biti proširen kapacitet kopa „Drmno“ sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje.

Ratifikacija ovog sporazuma između Kine i Srbije očekuje se u januaru 2015. godine, a nakon toga počeće se sa realizacijom projekta. Predviđeno je da proširenje kapaciteta kopa „Drmno“ bude završeno za 47 meseci, dok je za realizaciju projekta TE „Kostolac B“ predviđeno 58 meseci.

Sandra Jovićević

foto: te-ko.rs