Potpisan protokol o saradnji za izgradnju nove crpne stanice „Sivac“

Vesti

Foto: JVP „Vode Vojvodine“

Direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i predsednik Privremenog organa Opštine Kula Velibor Milojičić, u prisustvu pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo Vuka Radojevića, potpisali su Protokol o saradnji za izgradnju nove crpne stanice „Sivac“.

U delu naselja Sivac postoji dugogodišnji problem sa odvodnjavanjem jer postojeći režim kanala ne omogućava adekvatno odvođenje voda. JVP „Vode Vojvodine“ i Opština Kula izgradnju će finasirati sa po 50 procenata.

Građevinska dozvola za gradnju crpne stanice postoji. Nadležni organ Opštine Kula dozvolu je izdao krajem 2016. godine.

Milisav Pajević