Potpisan Memorandum o saradnji Agencije za zaštitu životne sredine i ISPRA

Vesti

U Rimu je prošlog utorka potpisan Memorandum o saradnji Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Italijanskog nacionalnog instituta za zaštitu životne sredine i istraživanje, kojim je definisana zajednička platforma za nastup kod međunarodnih institucija.

Foto: ISPRA

Memorandum su potpisali direktor Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije Filip Radović i predsednik ovog italijanskog instituta Stefano Laporta (Italian National Institute for Environmental Protection, ISPRA).

„Agencija za zaštitu životne sredine je prva agencija iz jugoistočne Evrope sa kojom je potpisan memorandum ove vrste, što mnogo govori o ugledu i položaju naše Agencije u stručnoj javnosti.

Nadam se da ćemo zajedničkim snagama, saradnjom i projektima na kojima budemo radili stvoriti preduslove za bolju životnu sredinu“, rekao je tom prilikom Filip Radović direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

U potpisanom Memorandumu definisani su koraci buduće saradnje, pre svega konkretni projekti koji će se sprovoditi u oblasti kontaminiranih lokacija, sprovođenja i usklađivanja evropske regulative u monitoringu voda, odnosno izmena regulativa, kao i jačanje kapaciteta.

Italijanski nacionalni institut za zaštitu životne sredine i istraživanje spada u jednu od svetski priznatih institucija, koja objedinjuje rad više od 11000 stručnjaka na nacionalnom i regionalnim nivoima.

Milisav Pajević