Potpisan memorandum o rezervatu „Gornje Podunavlje“ između WWF i JP „Vojvodinašume“

Srbija | Održivi razvoj

memorandum vojvodinasume.rs

Predstavnici JP „Vojvodinašume“ i Svetskog fonda za prirodu (WWF) potpisali su 15. aprila 2015. godine Memorandum o razumevanju kojim su predviđene aktivnosti na unapređenju zaštite prirode u specijalnom rezervatu „Gornje Podunavlje“ u 2015. i 2016. godini.

Direktor JP „Vojvodinašume“ gospođa Marta Takač istakla je da je potpisivanjem ovog memoranduma zaokružena dosadašnja saradnja sa Svetskim fondom za prirodu. Ona je dodala da je prošle godine ovo preduzeće dobilo prestižni sertifikat Evropska povelja za održivi turizamu rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“ zahvaljujući dobroj saradnji sa Svetskim fondom za prirodu.

Direktor Svetskog fonda za prirodu za Dunavsko-karpatski program gospodin Andreas Bekman izjavio je da će saradnja između WWF i JP „Vojvodinašume“ kojom su predviđene aktivnosti na unapređenju zaštite prirode u specijalnom rezervatu „Gornje Podunavlje“ u 2015. i 2016. godini biti od višestruke koristi za prirodu i slatkovodne ekosisteme, ali i za ljude. On je istakao da je saradnja fonda i ovog javnog preduzeća neformalno započela još 2003. godine, a intenzivirala se 2011. godine u okviru projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“ i „Parkovi dinarskog luka“.

Sandra Jovićević

foto: vojvodinasume.rs