Potpisan Memorandum o razumevanju između zemalja Zapadnog Balkana

Srbija

28.04.16-1

U sredu 27. aprila 2016. godine u prostorijama Sekretarijata Energetske zajednice u Beču potpisan je Memorandum o razumevanju između predstavnika operatera prenosnih sistema, nacionalnih regulatornih tela i ministarstava energetike Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Kosova.

Memorandum o razumevanju predviđa blisku saradnju potpisnica ovog memoranduma sa partnerima iz susednih država članica Evropske unije u cilju stvaranja likvidnog regionalnog tržišta električne energije i olakšavanja procesa integracija. Predviđeno je i postavljanje strateških ciljeva koji predviđaju osmišljavanje i primenu u praksi integrisanja „dan unapred“ tržišta unutar zapadno balkanske šestorke i šire, ali i druge mere na polju razvoja regionalnog tržišta i sigurnosti snabdevanja. Osim toga, u planu je i da operatori prenosnog sistema naprave okvir za ostvarivanje strateških ciljeva sa procedurama uz pomoć kojih bi vodili i realizovali mere, programe i projekte koji proisteknu iz pomenutog memoranduma, a regulatorna tela će otkloniti regulatorne prepreke za integrisanje tržišta električne energije.

Potpisnici Republike Srbije bili su predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za energetiku, JP „Elektromreža Srbije“ i Berze električne energije za Jugoistočnu Evropu (SEEPEX).

Sandra Jovićević

foto: mre.gov.rs