Pošumljavanje Crne Gore – sadi se 630.000 sadnica

Vesti | Region

 

Foto: PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Vlada Crne Gore opredelila je iz budžetske rezerve 200.000 evra za akciju pošumljavanja na celoj teritoriji države.

U akciji koja počinje danas biće posađeno 630.000 sadnica – po jedna sadnica za svakog stanovnika Crne Gore.

U cilju pripreme i praćenja realizacije aktivnosti juče je u Pljevljima održan sastanak proširenog kolegijuma  Uprave za šume, kome su prisustvovali šefovi svih područnih jedinica u Crnoj Gori.

Dogovoreno je da se sa aktivnostima na jesenjem pošumljavanju počne organizovano i odmah, na prostoru svih područnih jedinica Uprave za šume.

Cilj je da se autohtonim sadnim materijalom pošumi oko 630.000 sadnica.

Planirano je da se, pored  zaposlenih u Upravi za šume, u aktivnost pošumljavanja uključi što širi sloj društvenih struktura, pre svega učenika i studenata, predstavnika civilnog sektora, lokalnih samouprava i državnih institucija, kao i svih zainteresovanih institucija i pojedinaca.

Prioritet u pošumljavanju biće opožarene površine.

Kolegijumu u Pljevljima je prisustvovao  i državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju dr Milosav Anđelić  koji je ispred resornog Ministarstva svim područnim jedinicama Uprave uručio 17 motornih sadilica koje će u značajnoj meri omogućiti efikasniju i kvalitetniju sadnju na terenu.

Anđelić je prisutne upoznao sa aktivnostima koje se trenutno sprovode u sektoru šumarstva, posebno na planu reorganizacije sistema gazdovanja, kao i o nedavno usvojenoj revidovanoj Strategiji razvoja šuma i šumarstva, gde je poseban naglasak stavljen na višenamensko korišćenje šuma.

U strateškom dokumentu akcentovana je zaštita i uzgoj šuma, kao i izazovi sa kojima se susreće šumarska struka, posebno u kontekstu uticaja klimatskih promena na ekosistem šuma.

Državni sekretar je poručio da zaštita i uzgoj šuma u ovom periodu treba da budu prioritetne obaveze, kako bi očuvali šumsko bogatstvo Crne Gore, stvorili uslove za puni razvoj svih funkcija šuma i dalje održivo korišćenje na bazi novog modela gazdovanja na čijem uspostavljanju se intenzivno radi.

Na sastanku je zaključeno da u narednom periodu treba kandidovati kod međunarodnih institucija pripremljene projekte za  dobijanje značajnijih sredstva za pošumljavanje, kao i za druge investicije u cilju očuvanja životne sredine u okviru šumskih ekosistema.

Milisav Pajević