Postupak pokretanja zaštite Parka prirode „Mojstirsko-Draške planine”

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Park prirode „Mojstirsko-Draške planine”.

PP „Mojstirsko-Draške planine”, ukupne površine 10.822,36 ha, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, na krajnjem severoistočnom delu Prokletija, na teritoriji opštine Tutin.

Prostor Mojstirsko-Draških planina odlikuje se karakterističnom fizionomijom pejzaža i specifičnim geomorfološkim, geološkim, hidrogeološkim, hidrološkim i klimatskim fenomenima, kao i izraženim biodiverzitetom, odnosno jedinstvenim kompleksom staništa retkih i ugroženih vrsta divlje flore i faune od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PP „Mojstirsko-Draške planine”, svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Na području PP „Mojstirsko-Draške planine” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena.

Revizijom zaštite ranije proglašenih prirodnih dobara, u obuhvatu PP „Mojstirsko-Draške planine” su strogi prirodni rezrvati „Beleg”, „Pogled” i „Kaljavica”, koji prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) pripadaju ekološki značajnom području pod rednim brojem 100 – „Prokletije”.

Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PP „Mojstirsko-Draške planine” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume”, Beograd.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 21. septembra 2018. godine Ministarstvu zaštite životne sredine Studiju zaštite Parka prirode „Mojstirsko-Draške planine”. Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.

Milisav Pajević