Postavljena nova solarna elektrana u Beču

Svet | Solarna

Foto-ilustracija: Pixabay

Luka Beč je u saradnji sa gradskim preduzećem za energetsko snabdevanje „Wien Energie“ postavila solarne fotonaponske panele na krovu auto skladišta u luci Freudenau.

Na lokaciji gde je postavljena elektrana solarna energija će pokrivati jednu četvrtinu celokupne potrebe za električnom energijom. Na krovu auto skladišta postavljeno je 1.076 panela na površini od 4.000 metara kvadratnih, a na godišnjem nivou proizvodiće se 290.000 kWh električne energije, što je dovoljno za snabdevanje 116 domaćinstava godišnje.

Preduzeće „Wien Energie“ prodaje panele građanima koji potom iznajmljuju panele istom preduzeću za proizvodnju električne energije. Građani dobijaju ekološku struju, a „Wien Energie“ im plaća godišnju naknadu za zakup panela. Ovo je dvadeset peta solarna elektrana u Beču u čijoj realizaciji učestvuju građani. Svi dostupni paneli su rasprodati, a proteklih godina je 10.000 građana učestvovalo u ovim projektima.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević