Postavljen novi stator generatora u TENT B

Srbija

m_f3

PD TENT saopštilo je da revitalizacija bloka TENT 2 napreduje kao što je planirano.

Kako je saopšteno, u okviru prve faze revitalizacije pomenutog bloka podignut je i postavljen novi stator generatora težine 300 tona. Stator je podignut specijalnim kranovima u mašinskoj hali na 12 metara i spušten na temeljnu ploču za šta je bilo potrebno sat vremena.

Direktor TENT B gospodin Ivan Gajić izjavio je da će se montiranje i pozicioniranje statora nastaviti kao što je prvobitno planirano. Dodao je da će svi ostali prateći uređaji biti montirani i povezani nakon čega će se obaviti neophodna električna ispitivanja.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs