Postavljen Freytech inc. uređaj

Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa Poljoprivredno-veterinarskom školom sa domom učenika „Svilajnac“, postavila je Freytech inc. uređaj za zemljište dobijen donacijom kompanije Freytech, koja je bila u sastavu privredno-političke delegacije savezne države Merilned (USA).

Freytech inc. uređaj utiče na poboljšanje ukupnog stanja zemljišta i smanjenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja i đubriva u poljoprivrednoj proizvodnji čime se postižu i manji pritisci na životnu sredinu od poljoprivredne proizvodnje.

Ovo je još jedan pozitivan primer saradnje Agencije za zaštitu životne sredine, lokalne zajednice i obrazovne institucije.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević