Poslovna zgrada “Knauf” u Zemunu dobila zeleni krov

knauf

Krajem aprila 2015. godine na poslovnoj zgradi kompanije “Knauf” u Zemunu postavljen je zeleni krov „Urbanscape“, i to za samo 15 minuta.

Pre njegovog postavljanja održana je prezentacija, na kojoj su prisutni upoznati sa osobinama „Urbanscape“ zelenih krovova, rezltatima testiranja i novim alatom za njihovo postavljanje.

„Urbanscape“ zeleni krov sastoji se od protiv korenske membrane koja sprečava prodor korenja u zelene krovove, biorazgradivog prekrivača sa mešavinom seduma, supstrata „Green Roll“, kao i drenažnog sistema koji može biti sa ili bez rezervoara. Biorazgradivi prekrivač sadrži desetak različitih biljaka iz roda Sedum koje imaju svojstvo da skladište vodu u listovima, tako da su veoma pogodne za sve vremenske uslove. Supstrat „Green Roll“ veoma je pogodan za ozelenjavanje, a napravljen je od dugih vlakana kamene mineralne vune. Pogodan je za uzgoj biljaka, a vodu apsorbuje kroz kapilarno delovanje. Kada je reč o drenažnom sistemu, drenažni sistem bez rezervoara omogućava brzo isušivanje vode u vlažnim periodima, dok drenažni system sa rezervoarom omogućava brzu drenažu vode i osigurava njene dovoljne količine u suvim periodima.

Ovi zeleni krovovi mogu se postaviti na svim krovovima, a isporučuju se sa već montiranim slojevima, pa je njihovo postavljanje veoma brzo. Veoma su laki, deluju kao izolatori i imaju veliku mogućnost apsorbcije vode. Otporni su na požar, smanjuju zagađenje bukom, a nije potrebna posebna oprema za njihovo održavanje i postavljanje.

Sandra Jovićević

foto: rehabitec.news.com