Posledice globalnih megatrendova u regionu Zapadnog Balkana

Od 7. do 8. septembra 2017. godine, u organizaciji Evropske agencije za životnu sredinu, Evropskog tematskog centra za kopnene, priobalne i morske vode, uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine, održan je drugi sastanak na temu Implikacija globalnih megatrendova u regionu Zapadnog Balkana.

Cilj sastanka je bio da okupi stručnjake Zapadnog Balkana kako bi razgovarali o rizicima i mogućnostima zemalja regiona koje proizlaze iz najrelevantnijih efekata megatrendova.

Na sastanku su, uz zajedničko razumevanje stanja i trendova koji oblikuju vezu između hrane i vode u regionu, definisani spisak potencijalnih rizika i mogućnosti koje svaka implikacija predstavlja za region kao i inicijalna procena verovatnoće potencijalnih rizika i mogućnosti, njihov stepen i vremenski okvir.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević