Poslanici Zelene parlamentarne grupe posetili Veliki bački kanal

Zelena parlamentarna grupa Skupštine AP Vojvodne obišla je juče Veliki bački kanal u cilju upoznavanja sa stanjem revitalizacije, izmuljavanja i čišćenja vode, kao i sa uređenjem priobalja Velikog bačkog kanala.

Foto: Skupština AP Vojvodne

U vrhu prioriteta zalaganja i rada Zelene parlamentarne grupe, koju čini više od 40 pokrajinskih poslanika, su radovi na Velikom bačkom kanalu, s obzirom na to da ovi poslanici svojim aktivnostima nastoje da podstiču i unapređuju stvaranje sistemskih preduslova za formulisanje i sprovođenje politika iz oblasti zaštite životne sredine.

Predsednica Predsedništva Zelene parlamentarne grupe Branislava Jeftić istakla je da zajedničkim naporima može da se utiče na povećanje svesti i sprovođenje akcija sprečavanja svake vrste zagađenja ali i na donošenje i sprovođenje propisa kojim bi se dodatno zaštitila i očuvala kanalska mreža.
Kako je naglašeno prilikom obilaska, zagađenje Velikog bačkog kanala, odakle voda otiče u reku Tisu, a zatim u Dunav, prepoznat je kao jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji.

Kanal od Bezdana na Dunavu do Bečeja na Tisi, dugačak 118 km, je najzagađeniji nizvodno od Hidročvora Vrbas.

Zagađenje je u velikoj meri posledica ispuštanja neprečišćenih industrijskih voda pre svih u Vrbasu, Kuli i Crvenki, kao i ispuštanje komunalnih otpadnih voda bez prethodnog tretmana.

Zbog decenijskog zagađenja, Veliki bački kanal predstavlja crnu ekološku tačku na nacionalnom i evropskom nivou, zbog čega je rešavanje ovog problema od državnog i međunarodnog interesa.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je 2017. godine Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas.

Izradom prostornog plana područja posebne namene stvorio se planski osnov za radove čišćenja kanala, u smislu definisanja deponijskih polja za odlaganje mulja i definisanje tehnologije prečišćavanja istog, kao i način korišćenja vodnog zemljišta nakon završetka postupka remedijacije.

Prilikom današnje posete, stručnu podršku i vođenje kroz sve segmente radova na Velikom bačkom kanalu pružili su predstavnici JVP Vode Vojvodine na čelu sa pomoćnikom direktora Stevanom Ilinčićem zaduženim za HS DTD.

Milisav Pajević