Poseta učenika sanitarnoj deponiji Livade

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Učenici osnovnih škola „Radijica Perović“, „Vladimir Nazor“, „Sutjeska“, „18 oktobar“, „21. maj“ i „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice organizovano su posetili sanitarnu deponiju „Livade“.

Poseta je organizovana kao deo projekta Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti, a koji sprovodi Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj u saradnji sa Mediteksom.

Učenike je sa radom deponije upoznao, rukovodilac Radne jedinice Reciklaža, Dejan Danilović, a prilikom obilaska deponije bili su u prilici da vide kako se zbrinjava komunalni otpad, na koji način se vrši sekundarna selekcija iz komunalnog otpada, kako se on balira i kako se ostatak organskog otpada zbrinjava i odvozi na deponiju komunalnog otpada. Na taj način su nastavljene projektovane aktivnosti na podizanju ekološke svesti dece, sa posebnim akcentom na širenje znanja o značaju očuvanja životne sredine i pravilnog upravljanja otpadom.

izvor: rtcg.me

Sandra Jovićević