Poseta istraživačkom brodu Max Honsell

Srbija | Održivi razvoj

Foto: Alex Rhein-Neckar-Zeitung

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine boravili su u periodu od 9. do 13. aprila 2017. godine u poseti istraživačkom brodu Max Honsell na reci Nekar (Hajdelberg, Nemačka).

Cilj posete bio je razmena iskustva u oblasti biološkog i hemijskog uzorkovanja vode i sedimenta, kao i poređenje metodologije ispitivanja bioloških i fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta vode.

Prilikom obilaska brodogradilišta gospodin Martin Ebert je održao prezentaciju o rekonstrukciji broda Max Honsell i njegovim tehničkim karakteristikama. U laboratoriji za ispitivanje vode i zemljišta LUBW u Karslruu gospođa Klaudija Hornung je predstavila rad različitih sektora koji su zaduženi za monitoring reka Rajne i Nekar.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević