Poseta eksperta UNESCO Rezervatu biosfere „Golija-Studenica“

s1

U okviru aktivnosti vezanih za izradu Periodičnog izveštaja za Rezervat biosfere „Golija-Studenica“, a u skladu sa smernicama UNESCO MAB komiteta, u periodu od 06. do 08. septembra 2016. godine, Srbiju je posetio savetnik za MAB program Petr Čupa, zamenik direktora češkog Rezervata biosfere „Donja Morava“.

U cilju predstavljanja karateristika i planova zaštite i upravljanja jedinog rezervata biosfere u Srbiji, održan je sastanak na kome su predstavljene vrednosti, model i planovi upravljanja i unapređenja Rezervatom biosfere „Golija-Studenica“ i Parkom prirode „Golija“ u okviru koga se nalazi. Narednih dana organizovani su terenski obilasci ovog rezervata prirode, a na kraju posete održan je sastanak u okviru koga je MAB komitet dao tehnička uputstva i stručne savete za izradu finalnog dokumenta Periodičnog izveštaja za Rezervat biosfere „Golija-Studenica“. Finalni dokumet UNESCO MAB komitetu biće prosleđen do 30. septembra 2016. godine.

Poseta eksperta iz Češke realizovana je u organizaciji JP „Srbijašume“, upravljača Rezervatom „Golija-Studenica“, uz stručnu podršku Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kako bi se unapredio rad na utvrđivanju zaštitnih zona u Rezervatu i doneo strateški Akcioni plan upravljanja.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević