Poseta ariljskih srednjoškolaca Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Duboko“ u Užicu

Srbija | Upravljanje otpadom

Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko arilje

Učenici srednje škole „Sveti Ahilije“ iz opštine Arilje posetili su 3. decembra 2015. godine Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ u Užicu, saopšteno je iz opštine Arilje.

Direktor Regionalne deponije „Duboko“ gospodin Nedeljko Milosavljević ovom prilikom je izjavio da je u opštini Arilje u drugom mesecu od uvođenja sistema primarne separacije otpada u domaćinstvima sakupljeno čak 4,47 reciklabila prema poslednjem izveštaju o količinama sakupljenog otpada na regionalnoj deponiji „Duboko“. Kako je istakao, jedino podizanjem svesti građana može se doći do toga da prihvate da mogu u velikoj meri doprineti radu ovog centra i održivosti cene koju plaćaju kroz komunalnu delatnost.

U saopštenju opštine Arilje navedeno je da se u Srbiji trenutno reciklira između 4 i 5 odsto komunalnog otpada, dok će 2028. godine prema Direktivi o deponijama i Direktivi o upravljanju otpadom Srbija morati da odlaže na sanitarne deponije samo onaj otpad koji se ne može drugačije iskoristiti. Do 2030. godine Srbija će morati da odlaže 50 odsto recikliranog otpada.

Na regionalnoj deponiji „Duboko“ odlaže se otpad iz Užica, Čajetine, Arilja, Požege, Čačka, Kosjerića, Ivanjice, Bajine Bašte i Lučana, a dnevno se preradi oko 150 tona otpada.

Poseta je organizovana u okviru akcije „Sakupi, Baci, Recikliraj“ koja ima za cilj da podigne svest građana o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Akciju sprovodi opština Arilje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG.

Sandra Jovićević

foto: arilje.org.rs