Posebno priznanje Saveta Ministara dodeljeno Srbiji

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

U periodu od 18. do 22. juna u Daugpilsu/Letonija održan je 20. Sastanak Saveta Evrope, sa predstavnicima zemalja članica Evropske Konvencije o predelu, gde je učestvovala i srpska delegacija.

Posebna svečanost bila je posvećena dodeli nagrada i priznanja za najbolje projekte, u selekciji međunarodnog žirija, a nagrađeni od Saveta Evrope.

Veoma smo ponosni da Republika Srbija i Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nacionalni koordinator za Evropsku Konvenciju o predelu, već treći put učestvuju na konkursu za Nagradu Saveta Evrope za predeo Saveta i osvajaju zaslužena priznanja.

Projekti su imali za cilj da afirmišu principe Saveta Evrope i najviši nivo implementacije Evropske Konvencije o predelu, u različitim aspektima.

Nagrada Saveta Evrope za predeo, ustanovljena je 2008. godine Rezolucijom Saveta Ministara i dodeljuje se svake druge godine, za projekte koji afirmišu principe teritorijalnog razvoja i zaštite predela, kroz aspekt ljudskih prava i demokratizaciju društva.

Ovogodišnja nagrada Saveta Evrope za predeo, dodeljena je Latviji-Daugavpilsu, aplikacijom Intereg projekta kojim je realizovana restauracija i revitalizacija kulturno-istorijskog predela kompleksa gradske tvrđave.

Jedan od projekata koji je dobio posebno priznanje Saveta Ministara, kao primer dobre prakse održivog upravljanja specijalnim rezervatom prirode, uz uključenje lokalne zajednice i ekonomsku valorizaciju predela, je projekat kojim je Ministarstvo zaštite životne sredine aplikovalo za Nagradu SE 2016-2017: “Zaštita i upravljanje Specijalnim rezervatom prirode Zasavica, kao model održivog razvoja“, Pokreta gorana Sremska Mitrovica.

Ono što ovaj projekat čini posebno vrednim, je evidentna svest lokalnog stanovništva o značaju i perspektivi kvaliteta predela u kome žive, i sopstvena spremnost da kroz različite aktivnosti: poljoprivredne, turističke, kulturološke i adekvatno upravljanje, budu primer dobre, primenjive i održive prakse.

Delegaciju Republike Srbije koja je prisustvovala sastanku Saveta Evrope, kao i ceremoniji dodele nagrada, činili su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine: Biljana Filipović Đušić, pomoćnik minstra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, dr Biljana Jovanović Ilić i direktor Specijalnog rezervata prirode Zasavica, Slobodan Simić.

Bila nam je čast da nominacijom za nagradu Saveta Evrope za predeo, ravnopravno učestvujemo sa ostalim zemljama članicama Saveta Evrope, sa obavezom da nastavljamo da podstičemo brigu o održivom razvoju, prepoznajući predele kao suštinski faktor u uspostavljanju ravnoteže između očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa, kao izraza evropskog identiteta i raznolikosti.

Milisav Pajević