Porast proizvodnje električne energije, mrkog uglja i koksa u BiH

Region

Photo-illustration: Pixabay

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u januaru 2018. godine iznosila je 846 GWh, dok je u istom mesecu 2017. godine iznosila 835 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u januaru 2018. godine iznosi 381.560 tona, a u istom mesecu godinu ranije 328.891 tona.

Proizvodnja lignita u januaru 2018. godine je iznosila 179.791 tona, a u januaru 2017. godine 207.562 tona.

Proizvodnja koksa u FBiH u januaru je evidentirana u iznosu od 85.661 t, dok je u istom mesecu 2017. godine evidentirano 65.119 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević