Populacije ptica Evrope u opadanju

Foto: pixabay

U poslednjih 15 godina broj ptica u Francuskoj je opao za jednu trećinu, govore podaci nove studije.

Ova pojava dovedena je u vezu sa izmenjenim poljoprivrednim praksama kao što je povećana upotreba pesticida i može se uočiti u drugim delovima Evrope. Naučnici su šokirani novim rezultatima jer su mislili da je populacija ptica francuske relativno stabilna. Na nekim mestima oni su uočili da su određene vrste ptica u potpunosti iščezle a smanjenje jedinka populacija se ubrzava.

Ovi podaci dolaze nam iz dve stduije, jedne koja je sprovedena na nacionalnom nivou dok se druga fokusirala samo na neke delove zemlje. Obe studije sprovedene su u rasponu od po 20 godina i obe pokazuju opadanje populacije ptica koja preti da postane prava ekološka katastrofa.

Podaci koje su prikupile mreže stotina volontera širom Francuske ukazuju na to da se opadanje broja jedinka ptica u poslednje dve godine drastično ubrzalo.

„U periodu od 2000. do 2010. godine  činilo se da se opadanje jedinka vrsta usporilo“, rekao je profesor Žulijar iz Nacionalnog centra za naučna istraživanja koji je sa svojim kolegama odlučio da objavi ove rezultate u naučnom magazinu pre zvanične publikacije rada kao neku vrstu „budilnika“.

„Ovo je signal za stanovnike Francuske, naše nacionalno nasledstvo i njegova dobra poput flore i faune nestaju.“

Podsetimo se, prošle godine jedna studija upozorila je na „ekološki Armagedon“ jer je broj insekata u  Nemačkoj opao za čitavih 75%. Naučnici sada, opadanje populacije ptica u Evropi dovode u vezu sa nedostatkom insekata, koji su njihov glavni izvor hrane, a do čijeg nestanka je došlo zbog prekomerne upotrebe pesticida.

„Veliki broj ovih vrsta ptica koje su u opadanju hrane sebe i svoje mlade beskičmenjacima, tj. svime onim što je ugroženo upotrebom pesticida na selima,“ rekao je profesor Ričard Gregori, predsednik tima za monitoring vrsta Udruženja za zaštitu ptica. „Upotreba pesticida se povećava a oni postaju sve potentniji. Postoji jaka veza između upotrebe pesticida i opadanja biodiverziteta različite flore i faune.“

Pored upotrebe pesticida, druge poljoprivredne prakse kao što je ekspanzija raznih monokultura takođe doprinose izumiranju insekata.

Naučnici tvrde da su napori da se poljoprivreda načini više održivom do sada bili nedovoljni i da bi trebalo smanjiti upotrebu pesticida u poljoprivredi.

„I u drugim delovima Evrope situacija je slična i postoji mnogo podataka da to i pokažu. Znamo da su vrste ptica koje žive u ruralnim delovima Evrope u poslednjih 30 do 40 godina opale za čak 50%,“rekao je profesor Gregori.

Zaključak je da bi pod hitno trebalo preduzeti mere kako bi se biodiverzitet Evrope očuvao a poljoprivreda načinila manje štetnom po našu okolinu.

Milan Zlatanović

Izvor: independent