Ponovo rade automatske merne stanice u Kraljevu i na Kopaoniku

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Posle uspešnog servisiranja analizatora od prošle nedelje su u operativnoj funkciji automatske merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u Kraljevu i na Kopaoniku.

Podaci praćenja vrednosti polutanata sa ovih stanica, koje su u sastavu Državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha, dostupni su u realnom vremenu na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Da podsetimo za prikaz podataka iz mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha od februara možete koristiti i aplikaciju prilagođenu za prikaz na mobilnim uređajima.

Aplikacija prikazuje poslednje srednje časovne osmotrene vrednosti parametara kvaliteta vazduha.

Aplikaciju možete preuzeti ovde

Milisav Pajević