Ponovo javna rasprava za Nacrt predloga Plana upravljanja otpadom Republike Hrvatske

Region | Upravljanje otpadom

mid_581a08bb28994

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske uputilo je u ponovnu raspravu Nacrt predloga Plana upravljanja otpadom Republike Hrvatske za period od 2016. do 2022. godine.

Ponovno upućivanje u javnu raspravu izvršeno je zbog velike zainteresovanosti javnosti, ali i zbog tehničkih dopuna koje su izvršene u samom planu. Plan će takođe biti baziran na jačanju sistema odvojenog prikupljasnja otpada, a cilj je da se usvoji do kraja ove godine kako bi Hrvatska mogla da iskoristi 475 miliona evra iz evropskih fondova za projekte upravljanja otpadom.

Javna rasprava će trajati do 2. decembra 2016. godine.

izvor: mzoip.hr