Polovina država EU ne ispunjava ciljeve reciklaže

Vesti | Svet | Upravljanje otpadom

Najmanje 14 evropskih država ne uspeva da ispuni kvotu od 50% reciklaže do kraja ove decenije.

Novi izveštaj Evropske komisije koji je analizirao zakone o otpadu, otkrio je da postoje velike falinke u primeni zakona širom Evrope.
Za 14 zemalja članica prepoznat je rizik da neće ispuniti evropske ciljeve o reciklaži komunalnog otpada, a to su: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Latvija, Malta, Poljska, Rumunija, Slovačka i Španija.

Komisija je takođe osmislila potencijalne planove akcija kako bi pomogla ovim članicama da unaprede svoje strategije upravljanja otpadom što podrazumeva efikasniju separaciju otpada, povećanje poreza za spaljivanje otpada i deponovanje na deponije kao i bolje prikupljanje podataka.

U 2016. godini Evropljani su proizveli oko 480kg komunalnog otpada po glavi stanovnika, 46% toga bilo je reciklirano dok je ¼ završila na deponijama.

Podaci nam govore da je komunalni otpad samo 10% ukupnog otpada koji se proizvodi na teritoriji EU ali je jedan od najzahtevnijih za upravljanje zbog svoje raznolikosti, velikog broja proizvođača i fragmentacije odgovornosti.

Nakon ovog izveštaja u planu je da članovi komisije posete zemlje članice koje su označene kao rizične gde će organizovati niz sastanaka na kojima će se razgovorati o izazovima na nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima.

Karmenu Vela komesar odgovoran za životnu sredinu i ribarstvo izjavio je: „Kako su novi zakoni nedavno usvojene od strane Parlamenta i Saveta ministra, Evropa konačno može da postane lider u upravljanju otpada i dalje da razvije svoju cirkularnu ekonomiju.“
„I dalje postoje diskrepancije širom Evrope ali napredak je obavezan i moguć uz dobru implementaciju akcionih planova propisanih ovim izveštajem.“

Direktiva za upravljanje otpadom je nedavnom ponovo razmotrena kako bi se odredili novi ciljevi za reciklažu a to su 55% do 2025. godine, 60% do 2030. godine i 65% do 2035. godine.

Milan Zlatanović

Izvor: energylivenews