Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Vesti | Srbija

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je na svom sajtu Polazne osnove za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i čl. 32, 34. i 41. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18). 

Dokument se može preuzeti ovde.

Izvor: Privredna komora Srbije