Pola miliona rakova uginulo zarobljeno u plastici

Foto-ilustracija: Unsplash (Matt Gunnar)

Opasnost od zagađenja plastikom preti čitavom živom svetu, ali u neposrednoj opasnosti su životinje koje se nađu zarobljene u gomili plastičnog otpada ili ga pomešaju za hranu, što uglavnom ima smrtonosne posledice.

Nakon nedavne studije sprovedene u Tasmaniji otkriveno je da je više od pola miliona rakova pustinjaka uginulo od zagađenja plastikom. Naime, plastični otpad preplavio je ostrvo Kokos u Indijskom okeanu, na kojem je nastradalo čak 508.000 rakova i ostrvo Henderson u Tihom okeanu, sa oko 61.ooo ovih nastradalih životinja. Veliki problem predstavlja i to što telo rakova pustinjaka nema sopstvenu školjku. Zato su uvek u potrazi za praznim školjkama, a često kao alternativu koriste i šuplje predmete na koje naiđu.

Institut za proučavanje mora i Antarktika i Univerzitet u Tasmaniji primetili su da odbačena plastika pravi životinjama fizičku barijeru i često se manifestuje i kao zamka za divlji živi svet u njegovoj životnoj sredini. Istraživački tim pronašao je ogroman broj rakova pustinjaka zarobljenih u otpadu, u proseku jedno do dvoje rakova po kvadratnom metru.

Foto-ilustracija: Unsplash (Bonnie Kittle)

Postoji još jedna „začkoljica“ kod ove vrste zglavkara. Kako su uvek u procesu traženja školjke u koju će se sakriti, postoji poseban hemijski signal koji emituju nakon što jedan od njih ugine, prenoseći tako informaciju da je „školjka“ na raspolaganju. Kod masovnijih izumiranja poput ovog to znači da je signal preneo da je veliki broj školjki „slobodan“ u kontejnerima gde su uginuli rakovi zarobljeni u smeću, a gde će, prateći signal, doći novi broj rakova i tako se broj uginulih životinja neprestano širi. To može stvoriti problem zbog masovnog izumiranja ove vrste, što se posledično može primetiti i na nivou čitavog ekosistema.

Rakovi pustinjaci igraju važnu ulogu u morskim ekosistemima, prozračuju zemljište i čine ga plodnijim.

Na ostrvu Kokos u maju ove godine već je pronađeno 414 miliona komada plastike izbačene na obali. Među njima bilo je najviše plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu, poput čepova za boce, slamčica i letnje obuće.

Jelena Cvetić