Pokrenuta zaštita Predela izuzetnih odlika „Maljen”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Maljen”.

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnom delu Srbije, na severu Valjevskih planina i obuhvata delove Grada Valjevo i opština Požega, Gornji Milanovac i Mionica. Prostire se na površini od ukupno 10.104,8364 ha, u rasponu od 414 m do 1.104 m nadmorske visine. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu u PIO „Maljen” oko 53 odsto površina zaštićenog područja pripada privatnom vlasništvu, dok državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 47 odsto.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja Predeo izuzetnih odlika „Maljen” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži, područje PIO „Maljen” pripada delu ekološki značajnog područja br. 33 – „Valjevske planine”.

Imajući u vidu postojeće stanje prirodnih vrednosti i očekivane aktivnosti na zaštićenom području, kao i imovinsko-pravne odnose, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PIO „Maljen” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume” iz Beograda.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 4.1.2017. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević