Pokrenuta inicijativa za toplovod Beograd-Obrenovac

Srbija

toplovod kombeg.org.rs

Privredna komora Beograda izdala je saopštenje u kome se navodi da je u saradnji sa gradom Beogradom, TE „Nikola Tesla“, JP „Elektroprivreda Srbije“ i JKP „Beogradske elektrane“ pokrenula inicijativu za obnovu projekta toplovoda Beograd-Obrenovac.

Predsednik Privredne komore Beograda gopodin Milivoje Miletić izjavio je da će u narednom periodu biti izabran model realizacije ovog projekta, kao i njegovog finansiranja. Prema njegovim rečima, neke od mogućnosti su kredit, javno-privatno partnerstvo i „ključ u ruke“, a veliki broj svetskih kompanija zainteresovan je za realizaciju ovog projekta.

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ gospodin Goran Aleksić istakao je da je ovo preduzeće ponovo pokrenulo inicijativu za projekat jer je procenjeno da trenutno ne postoji isplativiji projekat u energetici. On je dodao da bi se realizacijom ovog projekta trajno rešio problem snabdevanja Beograda toplotnom energijom. Takođe je podsetio da je pre 20 godina ovaj projekat proglašen projektom od nacionalnog značaja.

Sekretar za energetiku grada Beograda gospodin Marko Stojanović izjavio je da je projekat toplovoda Beograd-Obrenovac ekonomski isplativ i energetski neophodan jer bi tako došlo do smanjenja potrošnje gasa za 30 do 50 odsto. Prema njegovim rečima, toplovod bi bio korišćen i za grejanje i za hlađenje čime bi se povećala energetska efikasnost.

Inače, u planu je da do kraja januara bude raspisan tender za izradu Studije izvodljivosti.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.org.rs