Pokrenuta akcija sakupljanja elektronskog i električnog otpada u Crnoj Gori

Region | Upravljanje otpadom

elektronski-otpad vesti.kombib.rs

Nevladina organizacija „Zeleno srce“ iz Crne Gore organizuje prvu akciju sakupljanja električnog i elektronskog otpada u Crnoj Gori pod nazivom „Zelena inteligencija“.

Sve zainteresovane institucije i pravna lica mogu se javiti ovoj nevladinoj organizaciji kako bi predali otpad licenciranoj kompaniji „Hemosan“ i besplatno ga odložili. S obzirom na to da je adekvatno odlaganje opasnog otpada zakonska obaveza u Crnoj Gori, potvrda licencirane firme „Hemosan“ za preuzimanje opasnog otpada biće dostavljena i Agenciji za zaštitu životne sredine.

U projekat „Zelena inteligencija“ za sada su uključena samo pravna lica i institucije koje imaju velike količine električnog i elektronskog otpada, a postoji mogućnost da se ova akcija u narednom periodu proširi i na fizička lica.

Sandra Jovićević

foto: vesti.kombib.rs