Pozovite „Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica“

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: Screenshot-Facebook (Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica)

U cilju kolektivnog širenja svesti o potrebi zaštite životne sredine, ali i podsticanja da nadležne institucije brže i efikasnije pristupe rešavanju određenih problema iz ove oblasti, Udruženje građana „Svi za Mitrovicu“ i Centar za urbanu ekologiju Sremska Mitrovica pokrenuli su servis „Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica“.

Glavna aktivnost je evidentiranje prijava građana o prekršajima vezanim za životno okruženje (očuvanje zelenih površina, nezakonita seča stabala, buka, zagađenje vode i vazduha, otpad i divlje deponije, bespravna gradnja…), a koji su nastali nemarom građana ili nesavesnim poslovanjem nadležnih službi. Prijave se potom proveravaju i registruju, nakon čega će uslediti pritisak putem Fejsbuk stranice „Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica“ na prekršioce  da problem reše.

“Namera nam je prvenstveno da se što veći broj ljudi upozna sa radom ovog javnog servisa, dok ćemo se u narednom periodu orijentisati na širenje mreže i po seoskim mesnim zajednicama”, navodi se u saopštenju koje potpisuje Branko Vesa, predsednik udruženja.

Zeleni telefon je idealan za sve savesne građane koji žele da doprinesu očuvanju životne sredine, a ne znaju kome i gde da se obrate. Od naših aktivista dobijaće informacije kako da prijave slučaj o nastalim prekršajima vezanim za životnu sredinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica, ali i poziv da podstaknu ostale građane da se uključe u akciju očuvanja životne sredine.”

U slučaju da građani ne mogu sami da dođu do rešenja problema, Centar za urbanu ekologiju grada Sremska Mitrovica, kao kancelarija koja vodi “Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica”, stupiće u kontakt sa nadređenim organima i službama.

Novinari Sremskomitrovačkog portala postavili su pitanje udruženju „Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica“ zašto je važna Fejsbuk stranica “Zeleni telefon grada Sremska Mitrovica”. U saopštenju ovog udruženja se navodi da smatraju Fejsbuk najmoćnijom društvenom mrežom koja ubrzava komunikaciju i protok informacija:

„Osnovna odlika društvenih mreža zasniva se na interakciji i iskazivanju sopstvenih stavova, komentara i diskusija sa drugim učesnicima društvenih mreža. Društvene mreže podrazumevaju interakciju korisnika, elektronsku propagandu „od usta do usta“. Preko društvenih mreža je mnogo lakše dopreti do ciljne grupe korisnika zainteresovanih za određenu informaciju. Mnoštvo personalnih profila na društvenim mrežama ispunjenih određenim sadržajima ili informacijama, kao i reakcijama na aktuelna društvena dešavanja, ma koliko bili subjektivni, igraju značajnu ulogu u kreiranju društvenih dešavanja.”

Izvor: Sremskomitrovački portal