Pokrenut postupak zaštite Predela izuzetnih odlika „Željin”

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo je obaveštenje o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Željin”.

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u centralnoj Srbiji između Ibra na zapadu, Stolova na severozapadu, Goča na severu i severoistoku i Kopaonika na jugu. Prostire se na površini od ukupno 6.379,0983 ha, na nadmorskoj visini od 360 do 1.785 m.

PIO „Željin” teritorijalno pripada opštinama Aleksandrovac i Raška i gradu Kraljevo. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, oko 83 odsto površina u zaštićenom području je u državnom vlasništvu, dok privatnom i ostalim oblicima vlasništva ukupno pripada oko 17 odsto.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PIO „Željin” svrstava se u II kategoriju – regionalnog, odnosno velikog značaja. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena.

Usled prisustva biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje planinskog masiva Željin je Uredbom o ekološkoj mreži identifikovano kao ekološki značajno područje „Vrh Željina – Pločka čuka” pod rednim brojem 54. Takođe, severni deo planine Željin spada u odabrana područja za dnevne leptire (PBA) na prostoru Republike Srbije.

Imajući u vidu da obavljanje poslova zaštite, unapređenja, promovisanja i održivog razvoja zaštićenog područja zahteva ispunjenost određenih uslova u pogledu stručne, kadrovske i organizacione osposobljenosti, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PIO „Željin” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume”, Beograd.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 6. januara 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević