Pokrenut postupak zaštite Parka prirode „Zlatibor”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I kategorije, kao Park prirode „Zlatibor”.

Područje PP „Zlatibor” nalazi se u jugozapadnoj Srbiji na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj. Ukupna površina parka prirode iznosi 41.923,26 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu u PP „Zlatibor” privatnom vlasništvu pripada oko 56 odsto površina, dok državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 44 odsto. Na području PP „Zlatibor” utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PP „Zlatibor” se svrstava u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Usled prisustva biljnih i životinjskih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje Zlatibora je Uredbom o ekološkoj mreži uvršteno u ekološki značajna područja na prostoru Republike Srbije pod rednim br. 62 – „Zlatibor”, odnosno identifikovano je Emerald područje (RS0000034), međunarodno značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA 30).

Imajući u vidu postojeće stanje prirodnih vrednosti i očekivane aktivnosti na zaštićenom području, kao i imovinsko-pravne odnose, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PP „Zlatibor” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume”, Beograd.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je 14. januara 2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević