Pokrenut postupak zaštite Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II kategorije, kao Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”.

Područje parka prirode nalazi se u Vojvodini na teritoriji opština Bečej, Žabalj i Novi Bečej, u aluvijalnoj ravni reke Tise, sa njene desne strane, od 63. do 55. km rečnog toka.

Predloženo područje je 2008. godine bilo proglašeno Odlukom o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa” kod Bisernog ostrva za zaštićeno područje III kategorije – lokalnog značaja.

Revizijom zaštite ukupna površina parka prirode se uvećava sa 391,73 ha na 959,69 ha. Prema strukturi vlasništva 99,66 odsto ukupne površine zaštićenog područja je u državnoj svojini, a u javnoj i privatnoj 0,34 odsto. Na području PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva” utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena i zaštitna zona.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva”, svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Celokupno prirodno područje Stare Tise je identifikovano međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice: Bečejski ribnjak (RS003IBA). Prema uredbi o ekološkoj mreži područje PP „Stara Tisa kod Bisernog ostrva” je deo ekološkog koridora od međunarodnog značaja reke Tise u Republici Srbiji.

Imajući u vidu da je dosadašnji upravljač bio uspešan u izvršavanju propisanih obaveza, predlaže se da JP „Komunalac” iz Bečeja i nadalje bude upravljač ovog zaštićenog područja.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je 8.novembra 2016. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu AP Vojvodine.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević