Pokrenut postupak protiv Srbije zbog neispunjavanja ograničenja NERP-a

Srbija

Photo-illustration: Pixabay

Danas je Sekretarijat pokrenuo postupke za rešavanje sporova protiv Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije i Srbije zbog neispunjavanja ograničenja koje je postavio NERP (Nacionalni planovi za smanjenje emisije), prema izveštaju iz 2018. i 2019. godine.

NERP-ov instrument predstavljaju direktive za velika postrojenja sa sagorevanjem fosilnih goriva a cilj im je smanjenje emisije sumpor-dioksida, azotnih oksida i prašine za postrojenja, u zavisnosti od njihovog domena.

U slučaju Srbije, najveći izazov predstavlja poštovanje gornje granice za sumpor-dioksid, dok za Severnu Makedoniju najveći problem predstavlja poštovanje ograničenja za sumpor-dioksid i prašinu. Bosna i Hercegovina i Kosovo  nisu ispunili gornje granice za sva tri zagađivača.

Slanjem otvorenih pisama, Sekretarijat je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje dotičnim ugovornim stranama mogućnosti da reaguju na navode o nepridržavanju zakona Energetske zajednice u roku od dva meseca. Ovim će se i Sekretarijatu omogućiti utvrđivanje potpune pozadine slučaja.

Prema članovima 7 i 17 poslovnika o rešavanju sporova, zainteresovanim stranama može biti odobren pristup spisima predmeta i mogu podneti pismena zapažanja o ovom slučaju Sekretarijatu tokom trajanja postupka.

Izvor: Energy Community