Pokrajinska Vlada protiv pripajanja „Elektrovojvodine“ „Elektrodistribuciji Beograd“

Srbija

elektrovojvodina.rs

Vlada AP Vojvodine uputila je Predlog zaključaka AP Vojvodina u kojeme je, između ostalog, navedeno da bi pripajanje PD „Elektrovojvodina“ „Elektrodistribuciji Beograd“ bilo štetno po interese ove pokrajine i njenih stanovnika.

U ovom Predlogu zaključaka navedeno je i da je u decembru 2012. godine predloženo da se predstavnici pokrajinskih institucija uključe u reorganizaciju EPS-a, ali i da se zadrži decentralizovan sistem za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom. Jedan od predloga je bio i da „Elektrovojvodina“ zadrži status privrednog društva kako bi se obezbedila kvalitetnija i sigurnija isporuka električne energije.

Takođe je istaknuto da bi pripajanjem ovog privrednog društva „Elektrodistribuciji Beograd“ došlo do smanjenja uplata u budžet AP Vojvodine, smanjenje broja zaposlenih, smanjenje broja i obima angažovanja privrednih subjekata sa teritorije pokrajine za potrebe EPS-a, manjih ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu i niži nivo kvaliteta pruženih usluga.

Sandra Jovićević

foto: elektrovojvodina.rs