Pokrajinska vlada obezbedila 23, 4 miliona dinara za ugradnju gasnog parnog kotla u Opštoj bolnici u Subotici

Svet

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinska vlada je na jučerašnjoj sednici, obezbedila 23,4 miliona dinara Opštoj bolnici u Subotici, za finansiranje prve faze projekta koja obuhvata ugradnju gasnog parnog kotla visokog koeficijenta efikasnosti. Projekat realizuje Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Naime, u postojećoj kotlarnici u Opštoj bolnici u Subotici neophodno je zameniti dva parna kotla na mazut iz 1969. godine, koji obezbeđuju svakodnevno funkcionisanje važnih službi u bolnici: za centralnu sterilizaciju, pripremu hrane i vešeraja. I pored tekućeg održavanja, jedan kotao je već van upotrebe usled pucanja dimnih cevi i zadnjeg zida.

Stručni nalazi operatera sistema JKP „Toplana“ Subotica ukazuju na alarmantno stanje i nepouzdan rad sistema koji zahteva hitnu reakciju. Merama pokrajinskog inspektora za energetiku od 8. jula 2014. godine takođe su stavljene značajne primedbe i rokovi za otklanjanje nedostataka, kojima nije moguće odgovoriti bez interventnog instaliranja visokoefikasnog parnog kotla.
Pored navedenih, urgentnih razloga za nabavku novog gasnog kotla za nesmetan rad Opšte bolnice Subotica, izvesni su i dugoročni pozitivni rezultati u oblasti energetske efikasnosti i uštede energenata. Instaliranjem novog parnog kotla sa višim stepenom iskorišćenosti i manjim gubicima, kao i novom, automatski regulisanom linijom za hemijsku pripremu kotlovske vode, moguće je smanjiti potrošnju energenta za još 20 odsto na godišnjem nivou. Pored ekonomske isplativosti ove investicije za tri do četiri godine, sigurnija isporuka pare potrošačima i povećanja bezbednosti na radu, smanjili bi i stepen emitovanja ugljen dioksida u atmosferu. Druga faza projekta predviđa ugradnju parnog kotla na biomasu.

izvor: vojvodina.gov (saopštenja)