Pokrajinska podrška projektima solarnog grejanja i korišćenja biomase u socijalnim ustanovama

Srbija

fosilni kotlovi za biomasuPokrajinska podrška projektima solarnog grejanja i korišćenja biomase u socijalnim ustanovama.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine najavio je danas da je izdvojeno 14 miliona dinara za projekte iskorišćenja solarne energije u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Vojvodina. Tačnije, ugovor o dodeli bespobratnih sredstava potpisalo je 8 gerontoloških centara i domova za smeštaj duševno obolelih i lica ometenih u razvoju. U pitanju su projekti igradnje sistema solarnog grejanja.

Pored toga, sekretarijat je najavio i 39 miliona dinara za sufinansiranje projekata proizvodnje energije iz biomase u ustanovama socijalne zaštite, a potpisani su ugovori o dodeli bespovratnih sredstava sa gerontološkim centrima iz Sombora i Subotice. Reč je o projektima zamene postojećih kotlova na fosilna goriva kotlovima koji će koristiti biomasu.

Pokrajinski sekretarijat napominje da, ovom podrškom u realizaciji projekata obnovljivih izvora energije (OIE), zapravo nastoji da da doprinos održivoj energetici Vojvodine, da se uvoz fosilnih goriva zameni domaćom proizvodnjom energenata iz postojećih resursa i da se uspostavi domaće tržište za potrošnju biomase.

Podsetimo, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine nedavno je potpisao Protokol o saradnji na korišćenju obnovljivih izvora energije u Vojvodini sa Svetskom asocijacijom za bioenergiju WBA (The World Bioenergy Association).

I tada je bilo najavljeno da će podrška ove svetske asocijacije biti velika u izradi strateških dokumenata, kojima će biti razrađena proizvodnja toplotne i električne energije iz biomase, vode, sunca i vetra.

Pokrajinski sekretar za energetiku, Nataša Pavićević Bajić, najavila je da će sekretarijat naredne godine raspisati slične konkurse za dodelu bespovratnih sredstava za projekte OIE ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, predškolskih i školskih ustanova čiji je osnivač Vojvodina.

B.R.