Pokrajina ulaže u bolji kvalitet pijaće vode

Srbija

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević uručio je juče šesnaest ugovora predsednicima trinaest lokalnih samouprava, koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva putem konkursa za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini.

Radojević je istakao da je osnovni interes resornog sekretarijata, kada je u pitanju realizacija ovog konkursa, bio da se utiče na poboljšanje kvaliteta životnih uslova na teritoriji AP Vojvodine. Stoga će, kako je naveo, ugovorima biti omogućena rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u seoskim naseljima: Bođani, Vajska, Kovačica, Novo Orahovo, Adorjan, Bačko Petrovo Selo, Šajkaš i Pivnice. Na ovaj način, kroz podršku ruralnog razvoja, doprineće se poboljšanju snabdevanja kvalitetnom vodom za piće na teritoriji Vojvodine, a za koju se zna da nije zadovoljavajućeg kvaliteta zbog nedovoljnog ulaganja u ovu oblast u prethodnom periodu.

Ukupna vrednost projekata, koji će biti realizovani u okviru ovog konkursa je oko 280 miliona dinara. Učešće Sekretarijata je oko 190 miliona dinara, što je 68 odsto od ukupne vrednosti investicije. Lokalne samouprave će izdvojiti za ove namene oko 90 miliona dinara, što zapravo čini 32 odsto učešća, izjavio je Vuk Radojević predstavnicima medija pred početak dodele ugovora.

Radojević je rekao da je nova Pokrajinska vlada prepoznala izuzetan značaj ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata time što je najpre rebalansom budzeta za 2016. godinu izdvojila blizu 300 miliona dinara za ovaj konkurs. Ukoliko se tome doda ovogodišnjih 350 miliona dinara za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, evidentno je da se radi o prioritetu u kontekstu programa ruralnog razvoja.

Resorni sekretar je sumirao da se očekuje, kad se uzmu u obzir potpisani ugovori iz 2016. i 2017. godine, između resornog sekretarijata i lokalnih samouprava, da vrednost investicije u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji AP Vojvodine iznosi oko jednu milijardu dinara.
Kako je još Radojević istakao, ova ulaganja će i dalje biti značajna. Podsetio je i na činjenicu da, pored resornog sekretarijata, i Upravu za kapitalna ulaganja takođe izdvaja određena finansijska sredstva za ove namene.

Pokrajinska vlada je nedavnim rebalansom opredelila novih 150 miliona dinara za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u okviru kapitalnih ulaganja. Vuk Radojević je rekao da lokalne samouprave imaju tako dodatnu priliku da konkurišu i ostvare pravo na bespovratna sredstva za realizaciju projekata po ovom osnovu.

izvor: vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević