Počinje kampanja Arhus karavan u Crnoj Gori

Region | Održivi razvoj

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore i Ekološki pokret ,,Ozon“ počinju sa realizacijom kampanje ,,Arhus karavan“, koja je produkt plana strateškog partnerstva ovih institucija posvećenih primeni i promociji Arhuske konvencije u Crnoj Gori, kao jednog od najznačajnijih novijih međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine, koji povezuje ljudska prava sa procedurama i instrumentima politike i prava u oblasti životne sredine

U okviru Agencije za zaštitu prirode i životne sredine funkcionišu dva Arhus centra u Podgorici i Beranama, a Arhus centar Nikšić je organizaciona jedinica Ekološkog pokreta ,,Ozon“ od novembra 2011. godine, pa je ideja za Arhus karavan potekla zbog potrebe unapređenja interakcije sa građanima koji bi trebalo da budu ključni korisnici usluga koje ovi centri pružaju u delu informisanja javnosti, učešća u procesu donošenja odluka po pitanjima životne sredine kao i pravne zaštite u slučaju povrede navedenih prava.

Arhus centrima Agencije i Ozona u ovoj kampanji priključiće se i Arhus centar Pljevlja, koji je uspostavila nevladina organizacija Ekološko društvo ,,Breznica“ iz Pljevalja , čime će se uticati na bolju vidljivost mreže Arhus centara u Crnoj Gori.

Plan je posetiti sve opštine, obići ekološke crne tačke ali i uređena postrojenja koja se prepoznaju kao primeri dobre prakse, razgovarati sa građanima, lokalnim upravama, medijima, svima koji pokažu interesovanje i odgovornost da doprinesu unapređenju kvaliteta životne sredine u Crnoj Gori.

Prva radna poseta biće upriličena u utorak 17. oktobra opštini Bar, kada će Arhus karavan posjetiti Regionalnu sanitarnu deponiju ,,Možura“ i preduzeće ,,Hemosan d.o.o.“ a akcenat će biti na pravilnom upravljanju komunalnim i opasnim otpadom, mogućnostima za reciklažu i upoznavanje sa radom ovih postrojenja.

Posebna vrednost Arhus karavana je i edukativni sadržaj, pa će uz zaposlene u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine i Ozonu, studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, sa odseka za zaštitu životne sredine i polaznici programa Škola humane ekologije i Škole ekološkog aktivizma, imati priliku da nadograde svoja teorijska znanja i ostvare kontakte sa relevantnim stručnjacima, čime će se uticati na stvaranje kvalitetnih kadrova koji će u budućnosti biti uključeni i u proces pregovora u poglavlju 27.

izvor: ozon.org.me

Sandra Jovićević